Monthly Archives

november 2016

Variera dina möten och få ny energi och bättre resultat

Av Möten, Tips

Visst går det lätt slentrian i våra möten? Vi tenderar att göra som vi alltid gjort och då infinner sig den gamla sanningen att ” då får vi också det vi alltid fått”.  Att variera sina möten är ett effektivt sätt att få nya tankar, nya resultat och bättre samspel tack vare ny energi.

Nedan kommer 10 tips kring hur du kan variera dina möten:

1. Variera möblering; ståbord i rummet, ta bord borden, stolar i ring
2. Variera med musik; gör en spellista med olika typer av musik
3. Variera i gruppen; helgrupp, smågrupper, enskild reflektion, laget runt
4. Variera med delegering: förbered mötesdeltagare på att ansvara för vissa moment i mötet
5. Variera mötesplats: byt plats, använd andra utrymmen (ex möten på golvet i butiken, hos en leverantör eller på en mötesanläggning)
6. Variera ute och inne: promenad, reflekterande vandring, frisk luft – gör det till en del av dina möten
7. Variera mat och dryck: ha teman, visst är det gott med hembakat och glöm inte vattnet
8. Övningar: våga kliva utanför komfortzonen och testa enkla icebreakers eller energizers
9. Variera presentationsstöd: växla mellan powerpoint, tavla, blädderblock och inget stöd alls
10. Variera med kroppsspråk: använd röst, gester, ögonkontakt beroende på situation. Träna!

Sist men inte minst: utgå alltid från syftet med mötet!

Här kan vi infoga text eller annat innehåll vid behov