Monthly Archives

april 2018

Start-up – starta något nytt

Av Facilitator

Start-up är ett koncept, en workshop, och ett samarbete mellan Åsa Lindell och Anna Almberg. Den passar er som startar en ny fas, ett nytt projekt, eller helt enkelt behöver en kick-off.

EXEMPEL PÅ METODER

 • Konsten att lyssna
 • Feedforward
 • Metoder för omvärldsspaning
 • Gruppövningar för ökad tillit
 • Improvisera mera
 • Idégenerering
 • Reflektionsövningar som en förutsättning för kreativitet
 • Lösningsfokus
 • Magnetiska målbilder
 • Coachning för att hitta vägen till målet
 • Visualisering

Med hjälp av digitalt lärande startar vi workshopen och inspirationen några veckor innan den fysiska träffen och fortsätter lika länge efteråt. När vi ses kombinerar vi teori med många praktiska övningar, rollspel, diskussion och reflektion. Och vi låter skrattet ta plats!

FÖR VEM PASSAR START-UP?

Start-up är en workshop för er som startar en ny fas, ett nytt projekt eller behöver en kick-off. Kanske ska ni precis flytta in i ett nytt kontor, omorganisera er, starta en ny marknad eller ett nytt verksamhetsområde.

OMFATTNING

Start-up är ett flexibelt upplägg som kan anpassas till olika gruppstorlekar och tid. Från en halvdag upp till två heldagar. Eller mer.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa här

Här kan vi infoga text eller annat innehåll vid behov