Stöd och verktyg för din omställning till ett närvarande digitalt ledarskap

Vårt arbetssätt har över natten förändrats drastiskt. Visst har många av oss jobbat på distans någon gång ibland, visst har globala team samarbetat i virtuella möten, men nu är allt annorlunda. I den snabba och oförutsägbara förändring som vi nu befinner oss i, sätts vårt ledarskap på prov. Hur ska du behålla det närvarande ledarskapet när dina medarbetare inte längre finns på jobbet? Hur ska du stötta dem nu när du inte längre möter dem på morgonen vid kaffemaskinen?

Som ledare behöver du göra en plan för hur arbetet ska organiseras och framförallt hur vi ska fortsätta mötas, i det dagliga operativa såväl som i det strategiska. Utmaningen är att bibehålla känslan av kompetens och tillhörighet, det som skapar den inre motivationen, det som gör att man vill bidra och engagera sig!

Som ledare behöver vi också känna av vilka som kan behöva extra stöd och erbjuda dem det. På samma sätt behöver vi hålla kontakten med våra andra intressenter, kunder och leverantörer i denna osäkra tid. Relationerna blir om möjligt än viktigare, och därför även ditt sätt att kommunicera, lyssna, coacha och interagera med andra.

I mina roller som coach, föreläsare, moderator, facilitator och ledartränare kan jag stötta dig och din organisation även i denna förändringens tid. På nya arenor och forum. Med samma engagemang och närvaro.

Om Åsa

Åsa Lindell är föreläsare, moderator och certifierad facilitator. Hon inspirerar och leder möten och workshops om bland annat möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemötande.

Åsa har en bakgrund som organisationskonsult och kommunikationsdirektör i stora bolag som Schenker, Stena Line och Lindex, har varit verksam som chef inom Styrelseakademien och Företagarna och anlitas av alla tänkbara branscher tack vare sin breda bakgrund.

+46701463363

asa@asalindell.com

asa.lindell@lorensbergs.se

www.asalindell.com

www.lorensbergs.se

MITT BIDRAG

Digital omställning i ledarskapet. Rådgivning kring att leda på distans; så behåller jag ett närvarande ledarskap och hittar mitt sätt att leda i det nya.

Engagerande operativa möten digitalt; funktionalitet, facilitering, interaktivitet i vardagsmöten. Träning och genomgång av verktyg och förhållningssätt.

Dialog och process; work-shop och dialogmöten digitalt. Design, facilitering och moderering.

Coachning av ledare som behöver stötta sina medarbetare i kris, osäkerhet, omställning. Digitalt eller ansikte mot ansikte. Min bok En fot i golvet – Om en resa genom landet kris ingår.

Föreläsning: Konsten att leda på scen för alla mötesledare. Virtuell föreläsning med möjlighet till interaktion.

Föreläsning: Leda och leva i förändring. Virtuell föreläsning med möjlighet till interaktion

Kommentarer

Åsa Lindell

Författare Åsa Lindell

Fler inlägg av Åsa Lindell
Här kan vi infoga text eller annat innehåll vid behov